Lavabi incasso

Mascalzone


Lavabo mascalzone 65x45

lavabo Mascalzone 65x45

lavabo a parete o da appoggio

Mascalzone Light


Lavabo mascalzone 65x45

lavabo Mascalzone 65x45

lavabo a parete o da appoggio

F-50


lavabo F50 90x39

lavabo F50 90x39

lavabo a parete o incasso

F-50


lavabo F50 50x39

lavabo F50 50x39

lavabo a parete o incasso

F-50


lavabo F50 60x39

lavabo F50 60x39

lavabo a parete o incasso

F-50


Lavabo F50 70x39

lavabo F50 70x39

lavabo a parete o incasso

F-50


lavabo F50 80x39

lavabo F50 80x39

lavabo a parete o incasso

F-50


lavabo F50 100x39

lavabo F50 100x39

lavabo a parete o incasso

F-50


lavabo F50 85x42

lavabo F50 85x42

lavabo a parete o incasso

F-50


lavabo F50 90x42

lavabo F50 90x42

lavabo a parete o incasso

F-50


Lavabo F50 130x42

lavabo F50 130x42

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


lavabo F50 50x39

lavabo F50 50x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


lavabo F50 60x39

lavabo F50 60x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


Lavabo F50 70x39

lavabo F50 70x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


lavabo F50 80x39

lavabo F50 80x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


lavabo F50 90x39

lavabo F50 90x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


lavabo F50 100x39

lavabo F50 100x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


lavabo F50 85x42

lavabo F50 85x42

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


lavabo F50 90x42

lavabo F50 90x42

lavabo a parete o incasso

F-50 Special


Lavabo F50 130x42

lavabo F50 130x42

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


lavabo F50 50x39

lavabo F50 50x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


lavabo F50 60x39

lavabo F50 60x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


Lavabo F50 70x39

lavabo F50 70x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


lavabo F50 80x39

lavabo F50 80x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


lavabo F50 90x39

lavabo F50 90x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


lavabo F50 100x39

lavabo F50 100x39

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


lavabo F50 85x42

lavabo F50 85x42

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


lavabo F50 90x42

lavabo F50 90x42

lavabo a parete o incasso

F-50 Small


Lavabo F50 130x42

lavabo F50 130x42

lavabo a parete o incasso

Foglia


lavabo Foglia 75x50 bacino destro

lavabo Foglia 75x50 bacino destro

lavabo a parete o incasso

Foglia


lavabo Foglia 75x50 bacino sinistro

lavabo Foglia 75x50 bacino sinistro

lavabo a parete o incasso

Foglia


lavabo Foglia 85x50

lavabo Foglia 85x50

lavabo a parete o incasso

Foglia


lavabo Foglia 61x50

lavabo Foglia 61x50

lavabo a parete o da appoggio

Foglia Small


lavabo Foglia 75x50 bacino destro

lavabo Foglia 75x50 bacino destro

lavabo a parete o incasso

Foglia Small


lavabo Foglia 75x50 bacino sinistro

lavabo Foglia 75x50 bacino sinistro

lavabo a parete o incasso

Foglia Small


lavabo Foglia 61x50

lavabo Foglia 61x50

lavabo a parete o da appoggio

Foglia Small


lavabo Foglia 85x50

lavabo Foglia 85x50

lavabo a parete o incasso

Foglia Medium


lavabo Foglia 75x50 bacino destro

lavabo Foglia 75x50 bacino destro

lavabo a parete o incasso

Foglia Medium


lavabo Foglia 75x50 bacino sinistro

lavabo Foglia 75x50 bacino sinistro

lavabo a parete o incasso

Foglia Medium


lavabo Foglia 61x50

lavabo Foglia 61x50

lavabo a parete o da appoggio

Foglia Medium


lavabo Foglia 85x50

lavabo Foglia 85x50

lavabo a parete o incasso

Foglia Large


lavabo Foglia 75x50 bacino destro

lavabo Foglia 75x50 bacino destro

lavabo a parete o incasso

Foglia Large


lavabo Foglia 75x50 bacino sinistro

lavabo Foglia 75x50 bacino sinistro

lavabo a parete o incasso

Foglia Large


lavabo Foglia 61x50

lavabo Foglia 61x50

lavabo a parete o da appoggio

Foglia Large


lavabo Foglia 85x50

lavabo Foglia 85x50

lavabo a parete o incasso

Assoluto


lavabo Assoluto 90x50

lavabo Assoluto 90x50

lavabo incasso su mobile

Assoluto


lavabo Assoluto 130x50

lavabo Assoluto 130x50

lavabo incasso su mobile